Khi bạn đã tìm thấy đúng con đường thì cuộc đời sẽ vứt bạn sang một con đường khác.

Đó chính là lý do mà khiến cho nhiều doanh nghiệp dù rất lớn cũng thất bại nhanh trong thời gian ngắn. Thiếu yếu tố thích nghi, luôn tự hào về quá khứ sẽ khiến bạn dễ thất bại hơn.

Hãy luôn nhớ rằng : cách làm cũ sẽ không mang lại kết quả mới, hãy cố gắng luôn tìm kiếm phương pháp, cách làm và tư duy mới trong giai đoạn #Corona này, đừng chờ đợi nó qua đi mới sống – mà hãy số gắng, thích nghi với sự thay đổi của nó.

(Đã có 67 người xem, 1 người xem hôm nay)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *