Con người là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp – điều này đúng, nhưng chưa đủ. Con người với bộ “gen” phù hợp về năng lực và giá trị mới chính là yếu tố cốt lõi.

Chọn nhân sự giống như chọn người lên xe bus, chọn người phù hợp lên xe, đặt đúng vị trí và mời những người không phù hợp xuống xe. Sau đó chúng ta mới nói tới hành trình, điều quan trọng nhất chính là con người trước rồi mới tới “công việc”.

Những người phù hợp là những con người hiểu được một mục tiêu chung của tập thể, cùng nhau gắng kết đi lên và đưa ra những ý kiến phù hợp cho doanh nghiệp. Tạo ra những giá trị bền vững và tính trách nhiệm đồng bộ từ trên xuống dưới. Những người phù hợp là những người có đủ năng lực biết được những việc mình cần làm và những vấn đề cần quan tâm trong công việc.

Những người phù hợp sẽ luôn tôn trọng giá trị hiện tại, quan tâm bản thân và sống hoàn toàn có trách nhiệm, hiểu được những phát ngôn bên trong và biến những tiêu cực, những tác động bên ngoài thành lợi thế.

Nếu bạn chọn đúng người trên xe, sẽ không có việc phải thúc đẩy hay quản lý con người. Một người phù hợp không cần được quản lý hay thúc đẩy, họ sẽ tự cảm thấy thôi thúc bởi một động lực bên trong.

Tầm nhìn vĩ đại mà không có con người vĩ đại cũng trở nên vô nghĩa.

Nguyễn Thành Phi

(Đã có 80 người xem, 1 người xem hôm nay)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *