Tư duy “thợ” chạy quảng cáo hay người kinh doanh sử dụng công cụ quảng cáo để mang lại doanh thu.

Trong giai đoạn hiện tại, nhiều người hiểu rõ về kỹ thuật chạy quảng cáo trên internet nhưng lại mắc một lỗi là quá tập trung vào kỹ thuật, chỉ biết rập khuôn quảng cáo mà không chịu nắm rõ sự thay đổi hành vi khách hàng, nhu cầu sản phẩm hoặc những vấn đề liên quan tới vận hành hệ thống.

Đến khi những vấn đề về quảng cáo trở nên khó khăn hơn, ví dụ thị trường facebook đang rất cạnh tranh, facebook thắt chặc chính sách quảng cáo, thì các “thợ chạy ads” bắt đầu giảm quy mô, bối rối hoặc phá sản!

Để tồn tại ở thị trường xu hướng online hoá, việc một nhà kinh doanh sử dụng công cụ online cần làm là xây dựng vòng tròn tuần hoàn nhận diện, có nghĩa là bạn phải biết tiếp cận đúng, tiếp cận đủ và tạo ra giá trị cho khách hàng.

Tiếp cận đúng là biết chọn lựa khách hàng, phân tích sâu sát và chọn kênh quảng bá phù hợp.

Tiếp cận đủ là từ những khách hàng vừa được tiếp cận đúng, bạn phải tìm cách duy trì nhận diện để thuyết phục khách hàng nhớ bạn là ai, như thế nào và sản phẩm của bạn khác với thị trường ra sao.

Tạo ra giá trị: dù chiến dịch marketing của bạn tốt đến đâu, nhưng giá trị dịch vụ và sản phẩm cốt lõi bạn mang lại cho khách hàng là không có/không rõ ràng, thì hãy tạm dừng, vì bạn sẽ dễ bị sụp đổ nhanh chóng.

Xây dựng hệ thống kinh doanh bài bản không chỉ đòi hỏi bạn phải biết chạy quảng cáo, tiếp thị, mà đầu tiên bạn phải biết nhìn ra khách hàng của mình là ai. Bán cái gì và bán cho ai.

thợ chạy ads và tư duy marketing

Nguyễn Thành Phi

(Đã có 96 người xem, 1 người xem hôm nay)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *